YEN typeface – bộ font chữ Quốc ngữ đậm chất Việt từ Blank Studio

Nhà thiết kế Đỗ Trọng Đạt (đến từ Blank Studio) giới thiệu bộ YEN typeface đậm hồn quốc ngữ lấy cảm hứng từ quan niệm của người Việt Nam về vòng tròn, được coi là bầu trời và hình vuông như mặt đất, cùng những đặc trưng châu Á.

rgb_creative_ideas_design_art_blank_studio_YEN_typeface_vietnamese_024

[profile]Blank là một studio sáng tạo, cung cấp giải pháp, chiến lược cho branding và art direction. Blank studio được phát triển bởi Đỗ Trọng Đạt.
Website: blankcreative.co
Behance: blank-creative
Bộ YEN typeface:
Graphic design: Dat Trong Do | Photos: Nhat Minh Nguyen[/profile]

rgb_creative_ideas_design_art_blank_studio_YEN_typeface_vietnamese_015

rgb_creative_ideas_design_art_blank_studio_YEN_typeface_vietnamese_025

Tiếng Việt đã được phát triển và biến đổi trong suốt thời kỳ lịch sử Việt Nam. Ngày nay, ngôn ngữ tiếng Việt đã được hoàn thiện và sử dụng trên cả nước chữ S, còn được gọi là “Quốc Ngữ” (Ngôn ngữ Quốc gia). “Quốc Ngữ” sử dụng các ký tự Latinh gồm: Sắc (giai điệu tăng dần), Huyền thoại, Hỏi (Gia tăng giai điệu), Ngã (giai điệu cao), Nặng (chấm âm), Ngang (giọng điệu phẳng).

rgb_creative_ideas_design_art_blank_studio_YEN_typeface_vietnamese_06

rgb_creative_ideas_design_art_blank_studio_YEN_typeface_vietnamese_01

rgb_creative_ideas_design_art_blank_studio_YEN_typeface_vietnamese_05

rgb_creative_ideas_design_art_blank_studio_YEN_typeface_vietnamese_09

rgb_creative_ideas_design_art_blank_studio_YEN_typeface_vietnamese_022

Bằng cách tạo ra cái nhìn mới và đặc biệt cho các đặc trưng Việt Nam, Blank đã có ý tưởng kết hợp các chữ tượng hình châu Á với các ký tự Latinh nhưng không mất nguồn gốc. Lấy cảm hứng từ quan niệm của người Việt Nam về vòng tròn, được coi là bầu trời và hình vuông như mặt đất, kiểu chữ YEN ở đây được tạo ra. Kiểu chữ YEN là phông chữ hiển thị giới hạn về ngôn ngữ mà chỉ áp dụng đối với tiếng Việt mà không có các chữ cái J, Z, W, F.

rgb_creative_ideas_design_art_blank_studio_YEN_typeface_vietnamese_02

rgb_creative_ideas_design_art_blank_studio_YEN_typeface_vietnamese_03

rgb_creative_ideas_design_art_blank_studio_YEN_typeface_vietnamese_04

rgb_creative_ideas_design_art_blank_studio_YEN_typeface_vietnamese_010

rgb_creative_ideas_design_art_blank_studio_YEN_typeface_vietnamese_011

rgb_creative_ideas_design_art_blank_studio_YEN_typeface_vietnamese_012

rgb_creative_ideas_design_art_blank_studio_YEN_typeface_vietnamese_013

rgb_creative_ideas_design_art_blank_studio_YEN_typeface_vietnamese_014

rgb_creative_ideas_design_art_blank_studio_YEN_typeface_vietnamese_016

rgb_creative_ideas_design_art_blank_studio_YEN_typeface_vietnamese_017

rgb_creative_ideas_design_art_blank_studio_YEN_typeface_vietnamese_018

rgb_creative_ideas_design_art_blank_studio_YEN_typeface_vietnamese_019

rgb_creative_ideas_design_art_blank_studio_YEN_typeface_vietnamese_020

rgb_creative_ideas_design_art_blank_studio_YEN_typeface_vietnamese_023

rgb_creative_ideas_design_art_blank_studio_YEN_typeface_vietnamese_026

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!