15 ví dụ bố cục thường dùng trong thiết kế poster phim

Dưới đây là 15 ví dụ khá hay về sự  “sao chép” bố cục trong những poster phim nổi tiếng được blogger người Pháp Christophe Courtois tổng hợp và chia sẻ. Cùng RGB xem và khám phá những phát hiện thú vị này các bạn RGBer nhé.

1. A Loner Viewed From Behind

 

2. Building a Face Out of Other Objects

 

3. Justice Is Blind

 

4. Big Block Font Right Over the Face

 

5. Big Heads over Tiny People on a Beach

 

6. Reflection In Sunglasses

 

7. Lady In Red

 

8. Public Bench

 

9. Back To Back, Viewed From the Side

 

10. The Between-the-Legs Shot

 

11. In Bed

 

12. Big Eye

 

13. Blue

 

14. Black & White Action Movie Posters

 

15. Running In the Street, At a Tilt And Tinted Blue

RGB.vn