Cảm hứng Typography: Dự án Hand Lettering Quotes

Hôm nay RGB sẽ giới thiệu cho các bạn các tác phẩm Typography với phong cách hand lettering của designer Sean McCabe.


RGB.vn_Hand_Lettering_Quotes_1.png

RGB.vn_Hand_Lettering_Quotes_10.png

RGB.vn_Hand_Lettering_Quotes_11.png

RGB.vn_Hand_Lettering_Quotes_12.png

RGB.vn_Hand_Lettering_Quotes_13.png

RGB.vn_Hand_Lettering_Quotes_14.png

RGB.vn_Hand_Lettering_Quotes_15.png

RGB.vn_Hand_Lettering_Quotes_16.png

RGB.vn_Hand_Lettering_Quotes_17.png

RGB.vn_Hand_Lettering_Quotes_18.png

RGB.vn_Hand_Lettering_Quotes_19.png

RGB.vn_Hand_Lettering_Quotes_2.png

RGB.vn_Hand_Lettering_Quotes_20.png

RGB.vn_Hand_Lettering_Quotes_21.png

RGB.vn_Hand_Lettering_Quotes_22.png

RGB.vn_Hand_Lettering_Quotes_23.png

RGB.vn_Hand_Lettering_Quotes_24.png

RGB.vn_Hand_Lettering_Quotes_25.png

RGB.vn_Hand_Lettering_Quotes_3.png

RGB.vn_Hand_Lettering_Quotes_4.png

RGB.vn_Hand_Lettering_Quotes_5.png

RGB.vn_Hand_Lettering_Quotes_6.png

RGB.vn_Hand_Lettering_Quotes_7.png

RGB.vn_Hand_Lettering_Quotes_8.png

RGB.vn_Hand_Lettering_Quotes_9.png

Các bạn có thể xem hình lớn hơn tại ĐÂY nhé.

RGB.vn