158 Movie Trailer End Title Animations

Cùng RGB xem lại 158 đoạn Title Animations ấn tượng của những trailer phim trong hai năm qua. Phần lớn được tổng hợp từ  Apple Trailer.

Nghía trailer dưới đây & đếm xem bạn đã xem được bao nhiêu phim rồi nhá…

 

[tentblogger-youtube y9VOCiPWj_w]