20 trang web tuyệt vời sử dụng hiệu ứng Parallax

rgb_vn_web_parallax_scrolling_websites.4msv29ewc3okckcc88occ0gos.26qeyncemmo0w4w4sgokogcgw.th

Parallax hiện là một trong những hiệu ứng tuyệt vời được yêu thích và sử dụng nhiều nhất trong thế giới thiết kế web. Đây một kỹ thuật di chuyển tuyệt vời, tạo ra ảo giác về chiều sâu.  Kỹ thuật này đã trở nên phổ biến to lớn trong vài năm qua. Trong bài viết này, RGB giới thiệu đến các bạn những ví dụ đầy cảm hứng từ những trang web sử dụng Parallax, hy vọng sẽ là những gợi ý hay cho các bạn thiết kế web.

Activate Drinks

rgb_vn_web_Activate-Drinks

 

 

Dream Pretzels

rgb_vn_web_Dream-Pretzels

 

AdSempre

rgb_vn_web_AdSempre

 

Whiteboard

rgb_vn_web_White-Board

 

Tokiolab

rgb_vn_web_Tokio-Lab

 

Q Music Titanic

rgb_vn_web_Q-Music-Titanic

 

Victoria Beckham

rgb_vn_web_Range-Rover-Victoria-Beckham

 

Putzengel

rgb_vn_web_Putzengel

 

Smokey Bones

rgb_vn_web_Smokey-Bones

 

Inception Explained

rgb_vn_web_Inception-Explained

 

Oakley

rgb_vn_web_Oakley

 

New Zealand

rgb_vn_web_New-Zealand

 

Cantilever

rgb_vn_web_Cantilever

 

Biamar

rgb_vn_web_Biamar

 

Bata

rgb_vn_web_Bata

 

Australian Trade Commission

rgb_vn_web_Australian-Trade-Commission

 

Bagigia

rgb_vn_web_Bagigia

 

Tiger Awareness

rgb_vn_web_Tiger-Awareness

 

Ben The Bodyguard

rgb_vn_web_Ben-The-Bodyguard

 

Ala>/a>

rgb_vn_web_Ala

 

Ban Biên Tập RGB.vn