20 ví dụ ấn tượng về cuộc chiến giữa những Trình duyệt

Ngày trước khi Internet Explorer đánh bại Netscape và trở thành trình duyệt Internet nổi tiếng và được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Ít lâu sau, khi có sự xuất hiện Mozilla Firefox thì ngôi vương của Explorer đã bị trình duyệt này dành lấy. Sau đó, Google Chrome cũng tham gia cuộc chiến, trở thành một đối thủ nặng ký và ngày một nhanh chóng hạ bệ Firefox. Hãy cùng RGB thưởng thức những tác phẩm có chủ đề “cuộc chiến giữa những trình duyệt” được miêu tả dưới góc nhìn biếm họa của những họa sĩ đến từ khắp thế giới trong thứ 6 ngày 13 này nhé các bạn.

web browser artworks 20 Awesome Battle of the Browsers Artworks
( Source: foice)


 

browseristas 20 Awesome Battle of the Browsers Artworks

(Source: Konayashi)


browser battle 20 Awesome Battle of the Browsers Artworks

(Source: NYTimes)


browsers battle 20 Awesome Battle of the Browsers Artworks

( Source: DragonarySilver)


browser trio 20 Awesome Battle of the Browsers Artworks

(Source: shoze)


browser wars 20 Awesome Battle of the Browsers Artworks

(Source: Derlaine8)


firefox fights internet explorer 20 Awesome Battle of the Browsers Artworks

(Source: Greg Bakes)


firefox vs internet explorer 20 Awesome Battle of the Browsers Artworks

( Source: foice)


firefox vs chrome 20 Awesome Battle of the Browsers Artworks

(Source: crazyrems)


firefox vs google chrome 20 Awesome Battle of the Browsers Artworks

( Source: oneblog)


fssss 20 Awesome Battle of the Browsers Artworks

( Source: John Martz)


ie6 denial message 20 Awesome Battle of the Browsers Artworks

( Source: 9GAG)


if browsers were guns 20 Awesome Battle of the Browsers Artworks

(Source: Hill Top IT)


if browsers were cats with guns 20 Awesome Battle of the Browsers Artworks

(Source: Walyou)


if browsers were celebrities 20 Awesome Battle of the Browsers Artworks

( Source: C-Section Comics)


if browsers were superheroes 20 Awesome Battle of the Browsers Artworks

(Source: CollegeHumor)


if browsers were transports 20 Awesome Battle of the Browsers Artworks

( Source: Haikera-Baiketsu)


internet 20 Awesome Battle of the Browsers Artworks

( Source: Gizmodo)


internet explorers 15th birthday 20 Awesome Battle of the Browsers Artworks

( Source: MobilityWire)


mobile browser wars 20 Awesome Battle of the Browsers Artworks

(Source: You-Ta)


which web browser do you like 20 Awesome Battle of the Browsers Artworks

LNT biên tập từ Internet | RGB.vn