Những mẫu bìa tạp chí đẹp và đầy sáng tạo

Mỗi tháng có hàng ngàn tạp chí được xuất bản với chất lượng cao và hình ảnh ấn tượng. Với tiêu chí “Một hình ảnh có trị giá hơn ngàn chữ viết” và “Ấn tượng đầu tiên là ấn tượng tốt nhất” thì các tạp chí đã khá đầu tư cho việc thiết kế trang bìa. Dưới đây là những mẫu trang bìa có thiết kế đầy sáng tạo, khi nhìn vào chúng dường như ta chỉ muốn lật mở ra từng trang từng trang để đọc. Cùng RGB thưởng thức để thêm ý tưởng cho ngày mới các bạn nhé.

Computer Arts

arts projects issue 133 Showcase of Creative Magazine Covers

arts projects issue 136 Showcase of Creative Magazine Covers

arts projects Showcase of Creative Magazine Covers

arts projects issue 117 Showcase of Creative Magazine Covers

arts projects issue 121 Showcase of Creative Magazine Covers

arts projects issue 115 Showcase of Creative Magazine Covers

arts projects issue 130 Showcase of Creative Magazine Covers

arts projects issue 131 Showcase of Creative Magazine Covers

arts projects issue 123 Showcase of Creative Magazine Covers

computer arts 2 Showcase of Creative Magazine Covers

computer arts issue 177 Showcase of Creative Magazine Covers

computer arts portugal Showcase of Creative Magazine Covers

computer arts Showcase of Creative Magazine Covers

TNHB Magazine

tnhb 2008 Showcase of Creative Magazine Covers

tnhb 04 2008 Showcase of Creative Magazine Covers

FEFE Magazine

fefe december Showcase of Creative Magazine Covers

fefe february Showcase of Creative Magazine Covers

BE

be Showcase of Creative Magazine Covers

Digital Age

digitalage magazine Showcase of Creative Magazine Covers

ESPN

espn magazine Showcase of Creative Magazine Covers

JOiA Magazine

joia magazine Showcase of Creative Magazine Covers

Advanced Photoshop Magazine

advanced photoshop Showcase of Creative Magazine Covers

advanced photoshop issue 67 Showcase of Creative Magazine Covers

Lettering & Type

lettering and type Showcase of Creative Magazine Covers

PAGE

page magazine Showcase of Creative Magazine Covers

WebDesign HS7 Magazine

webdesigns hs7 magazine december 2010 Showcase of Creative Magazine Covers

WOW

wow issue 02 Showcase of Creative Magazine Covers

GOOD Magazine

good magazine Showcase of Creative Magazine Covers

Pixel Arts

pixel arts august 2008 Showcase of Creative Magazine Covers

Red Bulletin

red bulletin Showcase of Creative Magazine Covers

The Walrus Magazine

the walrus magazine Showcase of Creative Magazine Covers

Gazele Biznesu

gazele biznesu Showcase of Creative Magazine Covers

Proyecto Diseño

proyecto diseno Showcase of Creative Magazine Covers

IDEA Magazine

idea magazine Showcase of Creative Magazine Covers

 

LNT biên tập theo Honkia | RGB