35 thiết kế bảng hiệu tuyệt đẹp

Đối với một thương hiệu, điều góp phần làm nên thành công lớn là phần thiết kế bảng hiệu. Chúng ta thường sẽ bước vào một trong những cửa hàng có biển hiệu ấn tượng trước một loạt chuỗi nhà hàng kế tiếp nhau, có phải không?

Dưới đây là 35 thiết kế bảng hiệu mà RGB.vn sưu tầm được, hãy để chúng gây cảm hứng cho bạn trong một ngày giữa tuần làm việc thật hiệu quả nhé!

MICA

rgb_35signs_21012015_01

Microsoft

rgb_35signs_21012015_02

Butters Chocolate Café

rgb_35signs_21012015_03

Delacroix Corp.

rgb_35signs_21012015_04

Grauforz

rgb_35signs_21012015_05

Fresno Motel

rgb_35signs_21012015_06

Micro Kitchen

rgb_35signs_21012015_07

Hub

rgb_35signs_21012015_08

The Town Mouse

rgb_35signs_21012015_09

Schillers Signage

rgb_35signs_21012015_10

Creative Toilet Sign

rgb_35signs_21012015_11

Canalla

rgb_35signs_21012015_12

Swallow Cafe

rgb_35signs_21012015_13

RIFFLE NW

rgb_35signs_21012015_14

LA Distributrice

rgb_35signs_21012015_15

Passe Vite

rgb_35signs_21012015_16

Modas Prince

rgb_35signs_21012015_17

Common Man Branding

rgb_35signs_21012015_18

Cart at Hollenden

rgb_35signs_21012015_19

Mercado da Magdalena

rgb_35signs_21012015_20

Crespella

rgb_35signs_21012015_21

Mexout

rgb_35signs_21012015_22

Pino

rgb_35signs_21012015_23

JJ’s Red Hots

rgb_35signs_21012015_24

The Rio Motel

rgb_35signs_21012015_25

STORY

rgb_35signs_21012015_26

Michigan Hotel

rgb_35signs_21012015_27

Bullerei – Restaurant & Deli

rgb_35signs_21012015_28

Tyler ST. Garage

rgb_35signs_21012015_29

Bao Bei Chinese Brasserie

rgb_35signs_21012015_30

Meat & Bread

rgb_35signs_21012015_31

Montero

rgb_35signs_21012015_32

Elektro

rgb_35signs_21012015_33

Fuel Signage by Commoner, Inc.

rgb_35signs_21012015_34

Mercado 1143

rgb_35signs_21012015_35

RGB.vn sưu tầm | Theo Inspirationfeed