Cảm hứng 3D typography ấn tượng từ Chris LaBrooy

Chris LaBrooy là một Designer/Artist sống tại London, các thiết kế của anh gây được thu hút bới các tác phẩm 3D ấn tượng. Mà trong đó, nổi bật là các tác phẩm 3D typography đầy sáng tạo. Hãy cùng RGB điểm qua một số tác phẩm của anh nhé!

RGB_vn_3DTypo_Chris-LaBrooy#1

RGB_vn_3DTypo_Chris-LaBrooy#2

RGB_vn_3DTypo_Chris-LaBrooy#3

RGB_vn_3DTypo_Chris-LaBrooy#4

RGB_vn_3DTypo_Chris-LaBrooy#5

RGB_vn_3DTypo_Chris-LaBrooy#6

RGB_vn_3DTypo_Chris-LaBrooy#7

RGB_vn_3DTypo_Chris-LaBrooy#8

RGB_vn_3DTypo_Chris-LaBrooy#9

RGB_vn_3DTypo_Chris-LaBrooy#10

RGB_vn_3DTypo_Chris-LaBrooy#11

RGB_vn_3DTypo_Chris-LaBrooy#12

RGB_vn_3DTypo_Chris-LaBrooy#13

RGB_vn_3DTypo_Chris-LaBrooy#14

RGB_vn_3DTypo_Chris-LaBrooy#15

RGB_vn_3DTypo_Chris-LaBrooy#16

RGB_vn_3DTypo_Chris-LaBrooy

 

Xem thêm tác phẩm của anh tại: www.chrislabrooy.com

RGB Sưu tầm / Biên tập: Tuấn Aries

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!