40 “chuyện vặt” cứu rỗi khi khủng hoảng sáng tạo

Như một quy luật tự nhiên, dân sáng tạo “vắt” mãi cũng có lúc cạn ý tưởng. Đó là khi deadline như ác mộng, sếp như “phe thù địch” và sự rã rời đặt bốn bức tường đá khóa chặt tư duy của bạn. Tuy nhiên, tình trạng đó dù tồi tệ cách mấy, hãy nhớ đó là điều tất yếu bạn chắc chắn phải gặp, và nó cũng chỉ là tảng đá chặn dòng suối, chúng ta chỉ cần tìm một đòn bẩy, hất tảng đá ra và tuôn trào trở lại.

Trên chiến lược chính là tìm lại nguồn cảm hứng, tin lại vào năng lực bản thân và cách li mình khỏi mọi nguồn tiêu cực, hãy cùng RGB thử qua 40 thủ thuật sau khi rơi vào “creative block”.

RGB_40tipsbreakcreativeblock_creative_mo_sang_tao

Nguồn: creativemarket.com | Việt hóa: Liu May | Ban biên tập RGB.vn
Xin ý kiến tác giả khi đăng tải lại bài viết | ideas@rgb.vn.

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!