50 free font mang lại thiết kế hiện đại (P.01)

Hãy thử những font chữ này để định vị phong cách hiện đại cho thiết kế của bạn

Dựa trên những đường nét và hình dạng của hình học, các font chữ hiện đại mang lại cảm giác rõ ràng và dễ đọc. Cộng với những nét cách điệu sáng tạo bởi dấu gạch ngang hay dấu chấm sẽ mang lại cảm giác mới mẻ, hiện đại. Dưới đây là 50 font chữ sẽ mang thiết kế của bạn đến với thời đại mới. Tất cả những font chữ này đều được sử dụng miễn phí. Hãy cùng RGB lựa chọn một font chữ cho thiết kế của bạn nha.

[quote]1. LOMBOK[/quote]

rgb.vn_50-font-chu-mang-lai-thiet-ke-hien-dai_20

By: Alexandre Pietre

Download: behance

[quote]2. AILERONS[/quote]

rgb.vn_50-font-chu-mang-lai-thiet-ke-hien-dai_21

By: Adilson Gonzales de Oliveira Junior

Download: behance

[quote]3. ONE DAY[/quote]

rgb.vn_50-font-chu-mang-lai-thiet-ke-hien-dai_03

By: Nawras Moneer.

Download: behance

[quote]4. Cooper Hewitt[/quote]

rgb.vn_50-font-chu-mang-lai-thiet-ke-hien-dai_22

By: Chester Jenkins

Download: Cooper Hewitt.

[quote]5. AQUA[/quote]

rgb.vn_50-font-chu-mang-lai-thiet-ke-hien-dai_04

By: Laura Pol

Download: behance

[quote]6.KOLIKö[/quote]

rgb.vn_50-font-chu-mang-lai-thiet-ke-hien-dai_05

By: Fontfirma

Download: behance

[quote]7. POLYA[/quote]

rgb.vn_50-font-chu-mang-lai-thiet-ke-hien-dai_06

By: Adrien Coquet

Download: behance

[quote]8. RADNIKA[/quote]

rgb.vn_50-font-chu-mang-lai-thiet-ke-hien-dai_08

By: Alfredo Marco Pradil

Download: behance

[quote]9. MODEKA[/quote]

rgb.vn_50-font-chu-mang-lai-thiet-ke-hien-dai_09

By:  Gatis Vilaks

Download: behance

[quote]10. HIGHER[/quote]

rgb.vn_50-font-chu-mang-lai-thiet-ke-hien-dai_10

By: Marisa Passos

Download: behance

[quote]11.NORDIC[/quote]

rgb.vn_50-font-chu-mang-lai-thiet-ke-hien-dai_11

By:  Yana Bereziner

Download: Bēhance.

[quote]12.KOMODA[/quote]

rgb.vn_50-font-chu-mang-lai-thiet-ke-hien-dai_12

By: Asia Ang

Download: Bēhance

[quote]13. KOLLEKTIF[/quote]

rgb.vn_50-font-chu-mang-lai-thiet-ke-hien-dai_23

By: Brave New Fonts

Download: Brave New Fonts.

[quote]14.ACHI[quote]

rgb.vn_50-font-chu-mang-lai-thiet-ke-hien-dai_13

By: Shibu PG

Dowload: Bēhance.

[quote]15. PARLEY[quote]

rgb.vn_50-font-chu-mang-lai-thiet-ke-hien-dai_15

By: Filipe Rolim

Download: The Hungry Jpeg.

[quote]16.AROMA[/quote]

rgb.vn_50-font-chu-mang-lai-thiet-ke-hien-dai_16

By: Laura Pol

Download: Bēhance.

[quote]17. BOXING[/quote]

rgb.vn_50-font-chu-mang-lai-thiet-ke-hien-dai_17

By: Tano Veron

Dowload: Bēhance.

[quote]18. MINIMALUST[/quote]

rgb.vn_50-font-chu-mang-lai-thiet-ke-hien-dai_18

By: Pratama Yudha,

Download: Bēhance.

[quote]19.HYPED[/quote]

Print

By: med ness

Download: Bēhance

[quote]20. METRIA[/quote]

rgb.vn_50-font-chu-mang-lai-thiet-ke-hien-dai_26

By: Jake Lunde

Download: Bēhance.

Nguồn: designschool.canva | Ban biên tập: RGB.vn