54 tác phẩm chân dung sử dụng typography

Có rất nhiều cách để thể hiện một tác phẩm chân dung. Hôm nay RGB sẽ giới thiệu cho các bạn những tác phẩm chân dung sử dụng nghệ thuật chữ typography. Hãy cùng RGB chiêm ngưỡng và học hỏi nhé.


RGB.vn_typography_portaits_2.jpg

RGB.vn_typography_portaits_6.jpg

RGB.vn_typography_portaits_1.jpg

RGB.vn_typography_portaits_7.jpg

RGB.vn_Worth_a_thousand_words_2_by_Kurenek.jpg

RGB.vn_With_Great_Humility_by_pluckylump.jpg

RGB.vn_typography_portaits_13.jpg

RGB.vn_Utada_Hikaru_Typo_Portrait_by_Ashed.jpg

RGB.vn_typography_portaits_14.jpg

RGB.vn_What_Time_is_it_Now_by_King_Bobbles.jpg

RGB.vn_typography_portaits_15.jpg

RGB.vn_typography_portaits_10.jpg

RGB.vn_typography_portaits_8.jpg

RGB.vn_typography_portaits_11.jpg

RGB.vn_typography_portaits_9.jpg

RGB.vn_typography_portaits_3.jpg

RGB.vn_Working_Class_Hero_by_19BiGBeN87.jpg

RGB.vn_typography_portaits_4.jpg

RGB.vn_Thom_Yorke_by_axlesax.jpg

RGB.vn_Typographic_Portrait_by_staceygrove.jpg

RGB.vn_thomyorke_481x611.jpg

RGB.vn_Them_Crooked_Vultures_by_axlesax.jpg

RGB.vn_type_face_by_blaze_01.jpg

RGB.vn_Springsteen_Type_by_CaliburlessSoul.jpg

RGB.vn_The_Pretender_by_CaliburlessSoul3.jpg

RGB.vn_Steven_Paul_Jobs_by_dylanroscover.jpg

RGB.vn_Sex_Type_Thing_by_CaliburlessSoul.jpg

RGB.vn_Sunglasses_at_Night_WIP_by_canehda.jpg

RGB.vn_My_Portrait_by_vic198x.jpg

RGB.vn_screaming_or_smth_by_goblina1.jpg

RGB.vn

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!