55 website portfolio đẹp và sáng tạo

Dưới đây là 55 trang web portfolio tôi đã tổng hợp được từ Internet theo tôi thì chúng thật tuyệt vời. Cùng tôi xem cách các Designer trên khắp thế giới họ đã sáng tạo và “marketing ” công việc của mình như thế nào nhé các bạn. Hãy lướt qua và cho tôi biết bạn có yêu thích chúng như tôi không.

Marie Bocquet
Marie Bocquet

Tobias Wenzel
Tobias Wenzel

Teodora
Teodora

Jason Murphy
Jason Murphy

Thorsten Haak
Thorsten Haak

Mintz
Ian Mintz

Nicolas Beaufils
Nicolas Beaufils

Ryan Lum
Ryan Lum

Josh Sender
Josh Sender

Adham Dannaway
Adham Dannaway

Matt Bango
Matt Bango

Leon
Leon

Felix Menard
Felix Menard

Ryan O’Rourke
Ryan O'Rourke

Gabriel Ceniza
Gabriel Ceniza

Sam Clarke
Sam Clarke

Will Phillips
Will Phillips

Steven Hylands
Steven Hylands

Joshua Giblette
Joshua Giblette

David Bushell
David Bushell

Valentine Makhouleen
Valentine Makhouleen

Nick Jones
Nick Jones

Ralph Millard
Ralph Millard

Vasjen Katro
Vasjen Katro

Mohan Balaji
Mohan Balaji

Jay Dalisay
Jay Dalisay

Mikal Morello
Mikal Morello

Tom Bradshaw
Tom Bradshaw

James Charlick
James Charlick

Conway Anderson
Conway Anderson

Rosekilly
Carl Rosekilly

Steve Schoger
Steve Schoger

Bryant Taylor
Bryant Taylor

David Arazim
David Arazim

Christopher Meeks
Christopher Meeks

Wing Cheng
Wing Cheng

Gareth Dickey
Gareth Dickey

Andrew
Andrew

Mike Peters
Mike Peters

Thom Bennett
Thom Bennett

Giancarlo Fajardo
Giancarlo Fajardo

Maurice Krijtenberg
http://www.krijtenberg.nl/

Jesse Willmon
Jesse Willmon

Arun Pattnaik
Arun Pattnaik

Daniel Hellier
Daniel Hellier

Jiri Tvrdek
Jiri Tvrdek

Bogdan Teodorescu
Bogdan Teodorescu

Sean Halpin
Sean Halpin

Steven Little
Steven Little

Leah Haggar
Leah Haggar

Vincent Mazza
Vincent Mazza

Phil Renaud
Phil Renaud

Tor Burrows
Tor Burrows

Derry Hoyland
Derry Hoyland

Cyril Bath
Cyril Bath

 

RGB tổng hợp theo Onetrapixel