Những mẫu typography đẹp

Typography cũng là một hình thức nghệ thuật mà đôi khi bị bỏ qua. Có rất nhiều tài năng họ đã và đang ngày ngày sáng tạo ra những tác phẩm tuyệt vời từ niềm đam mê với những “con chữ”. Hôm nay, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng một số mẫu thiết kế yêu thích được tập hợp từ 2 website nổi tiếng deviantART và Behance, nơi mà hàng ngàn những những ý tưởng tuyệt vời được chia sẻ lên mỗi ngày cho thế giới thấy.

Một số những tác phẩm rất đơn giản về cách thể hiện, trong khi số khác được đánh giá cao về tính chi tiết. Nhưng tất đều có điểm chung là chúng cho ta thấy được kỹ năng và tài năng tuyệt vời của những người tạo nên chúng. RGB hy vọng bạn sẽ tìm thấy một số nguồn cảm hứng từ đây, cho dù bạn là một nhà thiết kế đồ họa hay đang hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực sáng tạo nào khác.

Write a bike
Write a bike

Bend
Bend

Street art
Street art

Awesome
Awesome

Theme Park
Theme Park

Compassion
Compassion

Danger
Danger

Good morning stranger
Good morning stranger

Come to sin
Come to sin

Full circle
Full circle

Desire
Desire

Some type of wonderful
Some type of wonderful

Live in the Vines
Live in the Vines

Electrocity
Electrocity

Can you type it?
Can you type it?

Evolution
Evolution

Evergreen
Evergreen

Neny 5
Neny 5

Graphiqual
Graphiqual

Don’t trust anyone
Don't trust anyone

Blackout
Blackout

The person you love
The person you love

Day dreamer
Day dreamer

Sometimes
Sometimes

Knock on the sky
Knock on the sky

The are not as safe..
The are not as safe..

Just do it
Just do it

Neon
Neon

Learn from others
Learn from others

Life is calling
Life is calling

No oil. No problem.
No oil. No problem.

Can’t we live in peace
Can't we live in peace

Shoot the sky
Shoot the sky

Love
Love

Good
Good

Colors
Colors

Science
Science

Destiny
Destiny

Lost
Lost

Love v2
Love v2

I’m the creator of ur ideas
I'm the creator of ur ideas

Organic love
Organic love

Flyhigh
Flyhigh

Body on the move
Body on the move

RGB Tổng hợp