60 ý tưởng kệ sách sáng tạo

Đọc sách có thể là một thói quen hằng ngày của rất nhiều người trên thế giới, từ những nhà kinh doanh, nghệ sĩ, giới trẻ… Trong mắt các nhà thiết kế nội thất, từng chi tiết đều có thể trở thành những ý tưởng sáng tạo độc đáo và biến thành những thiết kế kệ sách tuyệt vời. Hôm nay hãy để RGB chia sẻ với các bạn những mẫu thiết kế rất đẹp và sáng tạo để mang đến một cuối tuần thật relax!

RGB_creativebookshelf_09012015_01

RGB_creativebookshelf_09012015_02

RGB_creativebookshelf_09012015_03

RGB_creativebookshelf_09012015_04

RGB_creativebookshelf_09012015_05

RGB_creativebookshelf_09012015_06

RGB_creativebookshelf_09012015_07

RGB_creativebookshelf_09012015_08

RGB_creativebookshelf_09012015_09

RGB_creativebookshelf_09012015_10

RGB_creativebookshelf_09012015_11

RGB_creativebookshelf_09012015_12

RGB_creativebookshelf_09012015_13

RGB_creativebookshelf_09012015_14

RGB_creativebookshelf_09012015_15

RGB_creativebookshelf_09012015_16

RGB_creativebookshelf_09012015_17

RGB_creativebookshelf_09012015_18

RGB_creativebookshelf_09012015_19

RGB_creativebookshelf_09012015_20

RGB_creativebookshelf_09012015_21

RGB_creativebookshelf_09012015_22

RGB_creativebookshelf_09012015_23

RGB_creativebookshelf_09012015_24

RGB_creativebookshelf_09012015_25

RGB_creativebookshelf_09012015_26

RGB_creativebookshelf_09012015_27

RGB_creativebookshelf_09012015_28

RGB_creativebookshelf_09012015_29

RGB_creativebookshelf_09012015_30

RGB_creativebookshelf_09012015_31

RGB_creativebookshelf_09012015_32

RGB_creativebookshelf_09012015_33

RGB_creativebookshelf_09012015_34

RGB_creativebookshelf_09012015_35

RGB_creativebookshelf_09012015_36

RGB_creativebookshelf_09012015_37

RGB_creativebookshelf_09012015_38

RGB_creativebookshelf_09012015_39

RGB_creativebookshelf_09012015_40

RGB_creativebookshelf_09012015_41

RGB_creativebookshelf_09012015_42

RGB_creativebookshelf_09012015_43

RGB_creativebookshelf_09012015_44

RGB_creativebookshelf_09012015_45

RGB_creativebookshelf_09012015_46

RGB_creativebookshelf_09012015_47

RGB_creativebookshelf_09012015_48

RGB_creativebookshelf_09012015_49

RGB_creativebookshelf_09012015_50

RGB_creativebookshelf_09012015_51

RGB_creativebookshelf_09012015_52

RGB_creativebookshelf_09012015_53

RGB_creativebookshelf_09012015_54

RGB_creativebookshelf_09012015_55

 

RGB_creativebookshelf_09012015_56

RGB_creativebookshelf_09012015_57

RGB_creativebookshelf_09012015_58

RGB_creativebookshelf_09012015_59

RGB_creativebookshelf_09012015_60

 RGB.vn sưu tầm | Theo Cuded