Bộ thiết kế bao bì ấn tượng từ 100Amazonia

 

Tuần này hãy để RGB.vn chia sẻ với bạn những thiết kế bao bì ấn tượng từ agency 100%Amazoni để đem cảm hứng cho một tuần làm việc hiệu quả nhé.

concept-1

concept-1

RGB_100Amazonia_03

RGB_100Amazonia_04

RGB_100Amazonia_05

RGB_100Amazonia_06

RGB_100Amazonia_07

RGB_100Amazonia_08 RGB_100Amazonia_09

RGB_100Amazonia_10

RGB_100Amazonia_11

RGB_100Amazonia_12

 

RGB.vn sưu tầm | Theo Behance