65 font chữ ấn tượng cho Designer

Việc tìm kiếm font chữ sao cho phù hợp với ý tưởng ban đầu là điều khiến các nhà thiết kế mất nhiều giờ liền để tìm kiếm. Bài post này, RGB sẽ gửi đến các bạn bộ sưu tập font chữ miễn phí. Hi vọng bạn sẽ thích và hỗ trợ được cho thiết kế của mình.

1. File – Download

2. MOD – Download

3. Ovalian – Download

4. Amputa Bangiz Standard TTF – Download

5. Museo  – Download

6. Diavlo  – Download

7. Betlog Square Standard TTF – Download

8. Quicksand – Download

9. Juice – Download

10. Passion – Download

11. Zag free font – Download

12. LOT free font – Download

13. VAL – Download

14. Quad – Download

15. Portal – Download

16. Days typeface – Download

17. Badabum – Download

18. Giant head – Download

19. Exus Pilot – Download

20. Orbitron – Download

21. League Gothic – Download

22. Anivers – Download

23. Calluna – Download

24. Cow.Cow – Download

25. Nilland – Download

26. Yanone Kaffeesatz – Download

27. Molot – Download

28. Dubtronic – Download

29. PincoyaBlack – Download

30. Museo Slab – Download

31. 232MKSD Round – Download

32. Diavlo – Download

33. Pico Super Bold – Download

34. XNDRD – Download

35. Collage Remix – Download

36. Learning Curve – Download

– Quảng cáo –

37. Collage – Download

38. Geist – Download

39. MKSD Ultra Light – Download

40. Coopepan – Download

41. Sliced AB – Download

42. Cranberry Blues – Download

43. Nautic – Download

44. St Transmission – Download

45. Paranoid – Download

46. Hydroplane – Download

47. Supernatural – Download

48. Escuela Font – Download

49. Shadowscribe ver 1.5 – Download

50. Can – Can de Bois – Download

51. GoodPeace Free Font – Download

52. Hawaii Lover – Download

53. Ithornet – Download

54. Helwoodica font 2.0 – Download

55. Angelic War – Download

56. SD Grunge Serifia Font – Download

57. Contempory – Modern Font – Download

58. Ultravioleta – Download

59. PlagueDeath – Download

60. Just Nate – Handwritten Font – Download

61. VTKS Distress – Download

62.Neo Trash – Download

63.American Bravado – Download

64.EpoXY history – Download

65. SF Burlington Script – Download

Theo nenuno