9 tác phẩm Digital Painting từ nghệ sĩ Cyril Rolando

Mời bạn thưởng thức những tác phẩm Digital Painting ấn tượng của một nghệ sĩ người Pháp – Cyril Rolando mà RGB giới thiệu hôm nay. Cyril là một nghệ sĩ tự học, tập trung chủ yếu vào cảm xúc con người. Chưa bao giờ học qua trường lớp nào, cách tiếp cận nghệ thuật của Cyril chủ yếu được hòa trộn giữa phong cách siêu thực và tưởng tượng.. Cảm hứng của ông đến từ kinh nghiệm của mình như là một nhà tâm lý học, và từ TIm Burton, Hayao Miyazaki. Ông chỉ sử dụng Photoshop CS2 và một bàn vẽ Wacom cho việc tạo ra các tác phẩm của mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RGB.vn