Atelier Martino&Jaña: Project CCFV

Atelier Martino&Jaña là nhóm thiết kế đến từ  thành phố Porto, Portugal. Ban đầu nhóm được sáng lập bởi hai thành viên là João Martino và Alejandra Jaña vào năm 2000 và đến nay Atelier Martino&Jaña đã phát triển lên thành công ty gồm có 7 thành viên chính thức. Cùng RGB xem qua một dự án có tên CCVF mà Atelier Martino&Jaña đã thực hiện.

Bạn có thể ghé thăm website của Atelier Martino&Jaña tại đây

RGB.vn