[Bắt Trend] Dân Agency chơi trend chế ca dao tục ngữ tình yêu đôi lứa kiểu…

Lại tiếp tục với trend chế ca dao tục ngữ gây hot mạng xã hội, RGB tiếp tục mang đến phần 2 với chủ đề tình yêu đôi lứa.

Lắm mối tối chạy Deadline một mình.

Yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà khách hỏi khi nào giao file.

Yêu nhau thì ném miếng trầu, ghét nhau Feedback vớ đầu nhau ra.

Ớt nào là ớt ẳng cay, Job nào mà job chẳng hay Urgent.

Lửa gần rơm, lâu ngày trễ Deadline.

Tay bưng đĩa muối chấm gừng, Job cay Tasks mặn xin đừng trễ Deadline.

Hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên chiếc Task trên cành Deadline.

Thương nhau mấy Job cũng trèo, mấy Task cũng lội, mấy ngày OT.

Một chờ, hai đợi, ba trông, bốn thương năm nhớ, bảy tám chính mong mười tháng rồi thanh toán cho em đi.


BÀN LUẬN VỀ BÀI VIẾT NÀY CÙNG CỘNG ĐỒNG SÁNG TẠO: