Bộ Sưu Tập Những UI Kit Miễn Phí

Thiết bị điện thoại và app ngày càng phát triển hiện nay. Vì vậy, mục tiêu của những nhà thiết kế là làm sao tạo được giao diện ấn tượng với người dùng trên nền tảng điện thoại. Thiết kế giao diện người dùng (UI – user interface ) trên điện thoại không phải dễ dàng, đặc biệt là đối với những người mới bắt đầu thiết kế.

UI Kit là những tập hợp có sẵn nhiều thành phần cần thiết khác nhau để tạo ra những giao diện, giúp những nhà thiết kế làm nhanh hơn và ứng dụng liền, tiết kiệm thời gian.

Với bài viết này, RGB sẽ tập hợp một số UI Kit miễn phí trên điện thoại, có thể giúp bạn làm quen và tạo được những sản phẩm đầu tiên với việc thiết kế UI trên điện thoại.

iPhone 6 UI Kit

rgb-ui-kit-1

Tethr

rgb-ui-kit-2

Planner & Meteo UI Kit for iPhone

rgb-ui-kit-3

Free PSD Flat UI kit/elements

rgb-ui-kit-4

10 Android Lockscreens UI Collection

rgb-ui-kit-5

Ace iOS8 Mobile UI Kit

rgb-ui-kit-6

Neat Ui Kit

rgb-ui-kit-7

Winter Ui Kit

rgb-ui-kit-8

Flat Ui

rgb-ui-kit-9

iOS 8 UI Design Kit for Free

rgb-ui-kit-10

Coloristic

rgb-ui-kit-11

Iphone Gold Ui Kit

rgb-ui-kit-12

The Flatimus iOS UI Kit

rgb-ui-kit-13

RGB sưu tầm | Tổng hợp: Thành Tài | Nguồn: naldzgraphics.net