Bộ thiết kế bao bì “indHed beer” đẹp mắt

Hôm nay RGB chia sẻ đến các bạn một thiết kế bao bì indHED rất đẹp của IndustrialHed – một creative studio tại Brazil chuyên thiết kế về nhượng quyền thương hiệu. Được thành lập từ cách đây 3 năm, các thiết kế của IndustrialHed đã giúp nhiều công ty nhượng quyền thành công thương hiệu của mình và có mặt trên khoảng 150 quốc gia trên thế giới.

 

RGB_vn_Craftbeer_#1

RGB_vn_Craftbeer_#2

RGB_vn_Craftbeer_#3

RGB_vn_Craftbeer_#4

RGB_vn_Craftbeer_#5

RGB_vn_Craftbeer_#6

RGB_vn_Craftbeer_#7

RGB_vn_Craftbeer_#8

RGB_vn_Craftbeer_#19

RGB_vn_Craftbeer_#12

RGB_vn_Craftbeer_#18

RGB_vn_Craftbeer_#9

RGB_vn_Craftbeer_#16

RGB_vn_Craftbeer_#17

RGB_vn_Craftbeer_#20

RGB_vn_Craftbeer_#21

RGB_vn_Craftbeer_#22

RGB_vn_Craftbeer_#26

RGB Sưu tầm / Biên tập: Tuấn Aries

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!