Budweiser & Barbecue – Project đầy cảm hứng từ Henrique Folster

RGB hôm nay xin giới thiệu với các bạn một tập sách thiết kế tuyệt vời từ Henrique Folster. Đây là một thiết kế mang đầy sự đa dạng. Có rất nhiều thứ về Typography và Layout mà chúng ta có thể học hỏi và lấy đó làm nguồn cảm cho các thiết kế của mình.

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-1

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-2

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-3

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-4

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-5

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-6

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-7

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-8

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-9

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-10

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-11

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-12

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-13

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-14

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-15

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-16

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-17

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-18

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-19

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-20

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-21

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-22

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-23

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-24

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-25

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-26

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-27

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-28

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-29

rgb-creative-Budweiser-Barbecue-30

Nguồn: Behance

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!