Các tác phẩm 3D đầy cảm hứng từ Omar Aqil

Nhà thiết kế Omar Aqil lại tiếp tục tạo nên những tác phẩm 3D vô cùng độc đáo từ nguồn cảm hứng là những bức tranh của danh họa Picasso. RGB mời bạn cùng thưởng lãm nhé !

rgb_creative_omaraqil_3d_picasso_1a

rgb_creative_omaraqil_3d_picasso_1b

rgb_creative_omaraqil_3d_picasso_2a

rgb_creative_omaraqil_3d_picasso_2b

rgb_creative_omaraqil_3d_picasso_3a

rgb_creative_omaraqil_3d_picasso_3b

rgb_creative_omaraqil_3d_picasso_4a

rgb_creative_omaraqil_3d_picasso_4b

rgb_creative_omaraqil_3d_picasso_5a

rgb_creative_omaraqil_3d_picasso_5b

rgb_creative_omaraqil_3d_picasso_6a

rgb_creative_omaraqil_3d_picasso_6b

rgb_creative_omaraqil_3d_picasso_7

rgb_creative_omaraqil_3d_picasso_thumbnail

Nguồn: Behance

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!