Các trang web tuyệt vời sử dụng Parallax

Thiết kế web sử dụng Parallax đang ngày càng phổ biến hiện nay, RGB mời các bạn xem qua những trang web thú vị được chọn lọc dưới đây.

 

MAKE YOUR MONEY MATTER

rgb_vn_website_parallax1


CAREERS AT GROOVESHARK

rgb_vn_website_parallax2


NUMERO10

rgb_vn_website_parallax3


LIX PEN

rgb_vn_website_parallax4


AQUATILIS

rgb_vn_website_parallax5


JOY INTERACTIVE

rgb_vn_website_parallax6


ISTRATEGYLABS

rgb_vn_website_parallax7


150 PIXELS

rgb_vn_website_parallax8


FIXED

rgb_vn_website_parallax9


JAN PLOCH

rgb_vn_website_parallax10


MADE IN DAYS

rgb_vn_website_parallax11


ANNEXCORE

rgb_vn_website_parallax12


NODO

rgb_vn_website_parallax14


ALBINO TONNINA

rgb_vn_website_parallax15