Cảm hứng packaging #06: Shake my head

Đến hẹn lại lên, hôm nay RGB tiếp tục giới thiệu cho các bạn một bộ Milk shakes packaging vô cùng tràn đầy màu sắc. Cùng lướt xuống để xem nhé.

rgb.vn_camhungpackaging6_01 rgb.vn_camhungpackaging6_02 rgb.vn_camhungpackaging6_03 rgb.vn_camhungpackaging6_04 rgb.vn_camhungpackaging6_05 rgb.vn_camhungpackaging6_06 rgb.vn_camhungpackaging6_07 rgb.vn_camhungpackaging6_08 rgb.vn_camhungpackaging6_09 rgb.vn_camhungpackaging6_10 rgb.vn_camhungpackaging6_11 rgb.vn_camhungpackaging6_12 rgb.vn_camhungpackaging6_13

 

Nguồn: Packaging of the world | Ban biên tập RGB