Cảm hứng Packaging #7: The Shack

Lấy cảm hứng từ biển và hải sản tươi sống, bộ thiết kế packaging The Shack mang ý nghĩa thực sự là một túp lều nhỏ của ngư dân đánh cá bên bờ biển. Mang hai màu chủ đạo là xanh và đỏ tượng trưng cho biển cùng với hải sản nấu chín, The Shack đã thể hiện mạnh mẽ tinh thần lao động của ngư dân trong việc đánh bắt hải sản ngoài biển khơi. Nào, hãy cùng RGB xem qua bài viết này nhé.

Design Agency: Backbone Branding
Brand Strategy: Matt Bartelsian
Art Direction/ Design: Stepan Azaryan
Design: Kristine Khlushyan , Lilit Arshakyan
Photography: Backbone Branding
Project Type: Produced, Commercial
Work Client: Allied Brothers CO.
Location: Yerevan, Armenia

rgb.vn_camhungpackaging7_01

rgb.vn_camhungpackaging7_2

rgb.vn_camhungpackaging7_02

rgb.vn_camhungpackaging7_03

rgb.vn_camhungpackaging7_04

rgb.vn_camhungpackaging7_05

rgb.vn_camhungpackaging7_06 rgb.vn_camhungpackaging7_07

rgb.vn_camhungpackaging7_08

rgb.vn_camhungpackaging7_09

rgb.vn_camhungpackaging7_10

rgb.vn_camhungpackaging7_12

rgb.vn_camhungpackaging7_13

rgb.vn_camhungpackaging7_14

rgb.vn_camhungpackaging7_15

rgb.vn_camhungpackaging7_16 rgb.vn_camhungpackaging7_17

rgb.vn_camhungpackaging7_18

rgb.vn_camhungpackaging7_19

rgb.vn_camhungpackaging7_20

rgb.vn_camhungpackaging7_21

rgb.vn_camhungpackaging7_22

rgb.vn_camhungpackaging7_24

rgb.vn_camhungpackaging7_25

rgb.vn_camhungpackaging7_26

rgb.vn_camhungpackaging7_27

rgb.vn_camhungpackaging7_28

rgb.vn_camhungpackaging7_29

rgb.vn_camhungpackaging7_30

rgb.vn_camhungpackaging7_31

rgb.vn_camhungpackaging7_32

rgb.vn_camhungpackaging7_33

rgb.vn_camhungpackaging7_34

rgb.vn_camhungpackaging7_35

rgb.vn_camhungpackaging7_36

rgb.vn_camhungpackaging7_37

 

 

Nguồn : Packagingoftheworld.com – Ban biên tập RGB