Cảm hứng Print Ads cho Shop đồ chơi

Nếu đang thiết kế cho các sản phẩm đồ chơi thì những mẫu quảng cáo dưới đây sẽ giúp bạn có thêm nhiều cảm hứng. Bộ Print Ads cho shop đồ chơi Joupi được thực hiện bởi agency EuroRSCG 360 (Pháp) với ý tưởng chính “Don’t fear finding the perfect present”.

 

 

 

 

 

 

RGB.vn