Cảm hứng siêu thực với những tác phẩm ấn tượng của Ryohei Hase

Những cảm hứng siêu thực được thể hiện qua các tác phẩm của nhiều nghệ sĩ trên khắp thế giới luôn gây ấn tượng mạnh mẽ đối với chúng ta phải không? Hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn 1 nghệ sĩ rất ấn tượng đến từ Nhật Bản, anh ấy chính là Ryohei Hase. Tôi đã thực sự bị chinh phục bởi những tác phẩm hết sức kỳ công, chi tiết, có thể nói là “ngoạn mục”. Dưới đây là vài tác phẩm tiêu biểu của anh ấy:


Astonishing Surreal Illustrations by Ryohei Hase


Astonishing Surreal Illustrations by Ryohei Hase


Astonishing Surreal Illustrations by Ryohei Hase


Astonishing Surreal Illustrations by Ryohei Hase


Astonishing Surreal Illustrations by Ryohei Hase


Astonishing Surreal Illustrations by Ryohei Hase


Astonishing Surreal Illustrations by Ryohei Hase


Astonishing Surreal Illustrations by Ryohei Hase


Astonishing Surreal Illustrations by Ryohei Hase


Astonishing Surreal Illustrations by Ryohei Hase


Astonishing Surreal Illustrations by Ryohei Hase


Astonishing Surreal Illustrations by Ryohei Hase


Astonishing Surreal Illustrations by Ryohei Hase


Astonishing Surreal Illustrations by Ryohei Hase

Xem thêm DeviantART gallery của Ryohei Hase