Cảm Hứng Thiết Kế Bao Bì #1

Một ngày thứ năm thật hứng khởi ! Hôm nay RGB sẽ giới thiệu cho các bạn bộ sưu tập thiết kế bao bì sữa với nhiều phong cách khác nhau. Hãy theo dõi bài viết này nhé.

Soy milk “Soy Mamelle”

rgb.vn_camhungthietkebaobi_01

Cserpes rebranding

rgb.vn_camhungthietkebaobi_02

Molocow – milk package concept

rgb.vn_camhungthietkebaobi_03

Premium Milk Packaging Design

rgb.vn_camhungthietkebaobi_04

The Pressery

rgb.vn_camhungthietkebaobi_05

Milk Map

rgb.vn_camhungthietkebaobi_06

 

GOOD DAY MILK PACKAGING

rgb.vn_camhungthietkebaobi_07

 

Le Bleu Lait

rgb.vn_camhungthietkebaobi_08

 

Biên tập: Châu Lai | RGB.vn 
Liên hệ tác giả khi đăng lại bài viết này | ideas@rgb.vn