Cảm hứng thiết kế: Dự án +++

Cùng RGB thưởng thức dự án Fine Art có cái tên khá lạ “+++” của nghệ sĩ Legan Rooster các bạn nhé.  Ýtưởng độc đáo và sự quan sát tuyệt vời đã tạo nên những  tác phẩm ấn tượng.

RGB.vn