Cảm hứng Typography: 3D Typography từ Dmitry Rockstar

Hôm nay các bạn hãy cùng RGB thưởng thức các tác phẩm 3D Typography 1 designer người Nga – Dmitry Rockstar.

RGB.vn_5_1382418356.png

RGB.vn_5_VERSION_2.png

RGB.vn_Batman_3D.png

RGB.vn_big_crazy_octopus_1.png

RGB.vn_big_crazy_octopus_2.png

RGB.vn_Chaos_theory.png

RGB.vn_Fuck_The_System.png

RGB.vn_It_s_OK.png

RGB.vn_Love_is_friendship_set_on_fire.jpg

RGB.vn_One_love_hip_hop_nation.png

RGB.vn_One_nation_under_cctv.png

RGB.vn_Reebok.jpg

RGB.vn_Rocket_Skull.png

RGB.vn_Skrillex_Future_World_Music.png

RGB.vn_Streamlined_Transformer.jpg

RGB.vn_Superman_Returns_3D.png

RGB.vn_We_make_the_world.png

RGB.vn