Cảm hứng Typography: Bìa sách giáo khoa Việt Nam trước 1975

Trong bài cảm hứng về typography lần này, RGB xin giới thiệu với các bạn những “tác phẩm typography” của Việt Nam những năm trước 1975. Có những thứ bây giờ mình mới biết nhưng thật ra nó đã xuất hiện cách đó rất lâu.

Hãy cùng RGB tìm cảm hứng từ những bìa sách giáo khoa của Việt Nam ngày trước nhé.

RGB.vn_chanhtatuvi.jpg

RGB.vn_chi_nitudovahoabinh.jpg

RGB.vn_chuyendoixua.jpg

RGB.vn_diaduvietnam.jpg

RGB.vn_dialy1.jpg

RGB.vn_dodoc.jpg

RGB.vn_doicongai.jpg

RGB.vn_dongsongdinhmenh.jpg

RGB.vn_emhocdialy1.jpg

RGB.vn_emhocdialy3.jpg

RGB.vn_emhoctoan.jpg

RGB.vn_emhocvan.jpg

RGB.vn_emtaptinhtot.jpg

RGB.vn_emtimhieukhoahoc.jpg

RGB.vn_emtimhieukhoahoc1.jpg

RGB.vn_giangvan1.jpg

RGB.vn_giaokhoa.jpg

RGB.vn_kimvankieu_1.jpg

RGB.vn_lichsubuuhoa.jpg

RGB.vn_lichsuchientranhlanh.jpg

RGB.vn_lichsuchuquocngu.jpg

RGB.vn_lichsudienanh.jpg

RGB.vn_lichsuhoalan.jpg

RGB.vn_lichsuvanhocphap.jpg

RGB.vn_nguoivietdangyeu.jpg

RGB.vn_nguongocmalai.jpg

RGB.vn_nhithaptuhieu.jpg

RGB.vn_datnuocquehuong.jpg

RGB.vn_phatthanhhocduong.jpg

RGB.vn_quocsu1.jpg

RGB.vn_quocsu2.jpg

RGB.vn_quocvan.jpg

RGB.vn_quocvantoantap.jpg

RGB.vn_quocvantoanthu.jpg

RGB.vn_redaction.jpg

RGB.vn_suckhohe.jpg

RGB.vn_tanvietvan4.jpg

RGB.vn_thonhaca.jpg

RGB.vn_thucong.jpg

RGB.vn_tieuhocnguyetsan.jpg

RGB.vn_toanphap.jpg

RGB.vn_vanhocnamha.jpg

RGB.vn_vietnamcachngon.jpg

RGB.vn_vietnamsuluoc.jpg

RGB.vn_vietngutanthu.jpg

RGB.vn_vietvantoanthu.jpg

RGB.vn / Ngô Thanh Tuấn photo.