Cảm hứng Typography: Dự án Arcano Type

Hôm nay RGB sẽ giới thiệu cho các bạn 1 dự án đến từ studio Resistenza, một sự án mang tên Arcano Type. Arcano được tạo ra từ bản vẽ glyphs với mực Tàu và giấy Nhật. Mỗi ký tự, bạn sẽ tìm thấy trong đó rất nhiều biểu tượng, như kim cương, lá, …

Và đây là quá trình tạo ra Arcano Type.


RGB.vn_arcano_1_.jpg

RGB.vn_arcano_2_.jpg

RGB.vn_arcano_3_.jpg

RGB.vn_arcano_4_.jpg

RGB.vn_arcano_5_.jpg

RGB.vn_arcano_6_.jpg

RGB.vn_arcano_7_.jpg

RGB.vn_arcano_8_.jpg

RGB.vn_arcano_9_.jpg

RGB.vn_arcano_10_.jpg

RGB.vn_arcano_11_.jpg

RGB.vn_arcano_12_.jpg

RGB.vn_arcano_13_.jpg

RGB.vn_arcano_14_.jpg

RGB.vn_arcano_15_.jpg

Và các bạn có thể tìm hiểu thêm bộ font tại ĐÂY.

RGB.vn