Cảm hứng typography: Dự án Banana Drawings

Lâu rồi RGB ko chia sẽ cảm hứng về typography, hôm nay sẽ cùng các bạn thưởng thức 1 dự án khá ngộ nghĩnh của studio Mat Dolphin mang tên “Banana Drawings”.

RGB.vn_bananadrawings_1.jpg

RGB.vn_bananadrawings_10.jpg

RGB.vn_bananadrawings_11.jpg

RGB.vn_bananadrawings_12.jpg

RGB.vn_bananadrawings_13.jpg

RGB.vn_bananadrawings_14.jpg

RGB.vn_bananadrawings_15.jpg

RGB.vn_bananadrawings_16.jpg

RGB.vn_bananadrawings_17.jpg

RGB.vn_bananadrawings_18.jpg

RGB.vn_bananadrawings_19.jpg

RGB.vn_bananadrawings_2.jpg

RGB.vn_bananadrawings_20.jpg

RGB.vn_bananadrawings_21.jpg

RGB.vn_bananadrawings_22.jpg

RGB.vn_bananadrawings_23.jpg

RGB.vn_bananadrawings_24.jpg

RGB.vn_bananadrawings_25.jpg

RGB.vn_bananadrawings_26.jpg

RGB.vn_bananadrawings_27.jpg

RGB.vn_bananadrawings_28.jpg

RGB.vn_bananadrawings_29.jpg

RGB.vn_bananadrawings_3.jpg

RGB.vn_bananadrawings_30.jpg

RGB.vn_bananadrawings_31.jpg

RGB.vn_bananadrawings_32.jpg

RGB.vn_bananadrawings_33.jpg

RGB.vn_bananadrawings_34.jpg

RGB.vn_bananadrawings_35.jpg

RGB.vn_bananadrawings_36.jpg

RGB.vn_bananadrawings_37.jpg

RGB.vn_bananadrawings_38.jpg

RGB.vn_bananadrawings_39.jpg

RGB.vn_bananadrawings_4.jpg

RGB.vn_bananadrawings_40.jpg

RGB.vn_bananadrawings_41.jpg

RGB.vn_bananadrawings_42.jpg

RGB.vn_bananadrawings_43.jpg

RGB.vn_bananadrawings_44.jpg

RGB.vn_bananadrawings_5.jpg

RGB.vn_bananadrawings_6.jpg

RGB.vn_bananadrawings_7.jpg

RGB.vn_bananadrawings_8.jpg

RGB.vn_bananadrawings_9.jpg

Các bạn có thể theo dõi các tác phẩm khác trong dự án này tại ĐÂY.

RGB.vn