Cảm hứng Typography: Dự án In Process

Trong khi chờ đợi dự án Unlimited Letters của 27 nghệ sĩ Việt Nam hoàn thành, thì RGB xin mời các bạn cùng xem qua một đồ án cuối khóa của một sinh viên trường Bachelor of Arts. Loren Grosvenor đã quyết định tạo ra 1 CV với 1 bưu phẩm từ a đến z về bản thân của cô.

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_1.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_2.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_3.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_4.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_5.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_6.jpg

Và bây giờ, hãy cùng RGB xem các kí tự mà Loren Grosvenor tạo ra nhé.

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_a.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_b.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_c.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_d.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_e.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_f.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_g.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_h.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_i.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_j.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_k.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_l.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_m.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_n.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_o.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_p.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_q.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_r.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_s.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_t.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_u.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_v.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_w.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_x.jpg

RGB.vn_FinalMajorProject_InProcess_z.jpg

RGB.vn_y_1376884465.jpg

Nếu các bạn quan tâm hơn về Loren Grosvenor, thì có thể xem thêm các tác phẩm khác tại ĐÂY.

RGB.vn