Cảm hứng Typography: Thế giới của chữ

Typography là một loại hình thiết kế đang được ứng dụng rất nhiều trong việc quảng bá thương hiệu, hình ảnh. Những năm gần đây, loại hình này ngày càng được ưa chuộng hơn và thường xuyên được giới thiết kế sử dụng. Hôm nay hãy cùng RGB ngập chìm trong những thiết kế typography đầy ấn tượng.

 

rgb_vn_typography_539ec971c43fb

 

rgb_vn_typography_539ec97a9fc86

 

rgb_vn_typography_695887555e979da72628ce580d543948ed924f

 

rgb_vn_typography_539ec976bc942

 

rgb_vn_typography_539ec96c2374a

 

rgb_vn_typography_539ec96e596a0

 

rgb_vn_typography_539ec96ff3a65

 

rgb_vn_typography_539ec97c64190

 

rgb_vn_typography_539ec97dd55b4

 

rgb_vn_typography_539ec97f41e07

 

rgb_vn_typography_539ec978ced83

 

rgb_vn_typography_539ec9593c851

rgb_vn_typography_539ec9638c263

rgb_vn_typography_539ec96219a8c

rgb_vn_typography_539ec97378c55

rgb_vn_typography_539ec965041ce

 

rgb_vn_typography_539ec969282ca

 

rgb_vn_typography_539ec9565574d

 

rgb_vn_typography_539ec9679321e

 

rgb_vn_typography_539ec96624948

 

rgb_vn_typography_tumblr_n6x8bfGBfR1r0eu0go1_1280

 

rgb_vn_typography_539ec97541514

 

RGB.vn sưu tầm

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!