Cảm hứng Typography từ Will Lanham

Chuyên mục Cảm hứng Typography hôm nay RGB sẽ giới thiệu cho các bạn xem những tác phẩm của 1 sinh viên trường Birmingham Institute of Art and Design. Will Lanham rất thích typo, motion và 3D nên hầu hết các tác phẩm của anh đều mang phong cách 3D Typography.

RGB.vn_welcome.jpg

RGB.vn_Channel_4_7.jpg

RGB.vn_Jazz_Festival_1.jpg

RGB.vn_Play.jpg

RGB.vn_Sleep_Tight.jpg

RGB.vn_war_1.jpg

RGB.vn_war_2.jpg

RGB.vn_war_3.jpg

Các bạn có thể theo dõi Will Lanham để xem các tác phẩm của anh ấy tại ĐÂY.

RGB.vn