Cảm hứng Typography: Typographic Poster

Để có một poster thu hút được người xem thì designer phải tạo được sự bắt mắt người xem. Và Typo là một trong những xu hướng đang được chú ý hiện nay.

Hôm nay RGB sẽ tổng hợp giới thiệu đến các bạn 1 số poster mang phong cách typography để các bạn có cảm hứng trong những ngày đầu của tháng 9.

RGB.vn_action_time_poster_designs.jpg

RGB.vn_addictive_studio_poster_designs.jpg

RGB.vn_barcelona_poster_designs.jpg

RGB.vn_circus_poster_designs.jpg

RGB.vn_Conserve_Rain_Water_poster_designs.jpg

RGB.vn_Hand_drawn_typographic_posters_desi.jpg

RGB.vn_helio_sequence_poster_designs.jpg

RGB.vn_KDU_poster_designs.jpg

RGB.vn_lack_of_poster_designs.jpg

RGB.vn_letterstream_poster_designs.jpg

RGB.vn_Odyssea_2010_poster_designs.jpg

RGB.vn_Refuse_to_be_Default_poster_designs.jpg

RGB.vn_signal_poster_poster_designs.jpg

RGB.vn_sour_poster_designs.jpg

RGB.vn_the_italic_poster_designs.jpg

RGB.vn_Tron_legacy_poster_designs.jpg

RGB.vn_Typography_by_Dizaynizma.jpg

RGB.vn_typography_poster_designs.jpg

RGB.vn_VAL_Stencil_poster_designs.jpg

RGB.vn_when_I_grow_up_poster_designs.jpg

RGB.vn