CẢM HỨNG UX/UI #12

Xin chào! Như mọi lần, chuyên mục #12 này RGB dành tặng cho các bạn những thiết kế UX/UI  vô cùng đặc sắc và ấn tượng từ các Designer tài năng. Chúc các bạn tràn đầy cảm hứng 😉

RGB_UXUI #12_04

Firman Suci Ananda

RGB_UXUI #12_07

Barthelemy Chalve

RGB_UXUI #12_03

Jakub Reis

RGB_UXUI #12_05

Ernest Asanov

RGB_UXUI #12_01

Santiago Alonso

RGB_UXUI #12_08

Balraj Chana

RGB_UXUI #12_06

Davide Baratta

RGB_UXUI #12_09

Alexandr Ivchenko

RGB_UXUI #12_10

Alexander Laguta

RGB_UXUI #12_02Robert Berki

Biên tập: Nguyễn X. Hoàng | RGB.vn