Cảm hứng video clip: 5 clip motion ấn tượng đến từ The Neighbourhood

Cùng thưởng thức 5 clip motion đến từ The Neighbourhood nào các bạn ơi. Không chừng sau khi xem xong các bạn sẽ nảy ra được một ý tưởng sáng tạo hay hay nào đó để khởi động lại một tuần làm việc mới sau những ngày nghĩ lễ dài. Xem cùng RGB nhé.

LNT biên tập từ The Neighbourhood | RGB