22 ví dụ về Bokeh trong nghệ thuật nhiếp ảnh

Bokeh là một từ ngữ đến từ Nhật Bản và nó có nghĩa là phủ mờ,không rõ nét. Nhưng khi nó được áp dụng trong nhiếp ảnh, thì nghĩa của thuật ngữ ” bokeh” được hiểu như việc kết hợp những khu vực mờ xung quanh vùng nhìn nhằm làm rõ và nhấn mạnh đến đối tượng chính được tập trung trong một bức ảnh . Hiểu một cách đơn giản, bokeh là một kỹ thuật  thêm các khu vực mờ trong một bức ảnh để làm bật lên chủ thể chính. Trong bài hôm nay RGB đã biên soạn các ví dụ tuyệt vời về Bokeh photography. Khi bạn nhìn thấy những ví dự dưới đây, bạn sẽ hiểu rõ hơn về kỹ thuật bokeh trong nhiếp ảnh.

Watch the Stars Go Out

Sensitive Space

Warm Fuzzies

Streets

Trees of Light

Starry Night

Jake Watches The Mountain Goats

Aldis Hill Forest

Outside Sarang Church in Seoul

Passion of Italy

The Ace of Spades

All the love for you my friends!

Peacock Bokeh

Have a Happy Bokeh-licious Week

50 Special

Along Dark Winter Streets

The Fallen Sons of Eve

The Cup and Bokeh

I gotta feeling… bokeh

Extreme Bokeh

Flower Bokeh Magazine

 

LNT biên tập theo Designbeep | RGB