Carioca – Font chữ ấn tượng miễn phí cho designer

rgb_carioca font_01

 

Yay! Hôm nay đã là thứ 7 rồi, đã tới lúc cho phép mình ngủ nướng và relax sau một tuần “bão não” căng thẳng với nhiều dự án cuối năm. RGB.vn muốn chia sẻ với các bạn đì zai nờ một font chữ rất độc đáo và khá nghịch ngợm của nhà thiết kế TANO VERON & YAI SALINAS. Mọi người download từ link phía dưới nhé.

rgb_carioca font_02

rgb_carioca font_03

rgb_carioca font_04

rgb_carioca font_05

rgb_carioca font_06

rgb_carioca font_07

rgb_carioca font_08

rgb_carioca font_09

rgb_carioca font_10

rgb_carioca font_11

rgb_carioca font_12

rgb_carioca font_13

rgb_carioca font_14

rgb_carioca font_15

rgb_carioca font_16

rgb_carioca font_17

rgb_carioca font_18

rgb_carioca font_19

rgb_carioca font_20

rgb_carioca font_21

rgb_carioca font_22

rgb_carioca font_23

rgb_carioca font_24

rgb_carioca font_25

rgb_carioca font_26

rgb_carioca font_27

rgb_carioca font_28

rgb_carioca font_29

rgb_carioca font_30

rgb_carioca font_31

rgb_carioca font_32

rgb_carioca font_33

rgb_carioca font_34

DOWNLOAD FONT EPS. FILE

 

RGB.vn sưu tầm | từ Behance

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!