Channel Branding #1: Kênh StarWorld và Style

Channel Branding là một chuyên mục mới mà RGB muốn dành tặng cho các designer làm trong lĩnh vực truyền hình. Trong chuyên mục này, chúng tôi sẽ sưu tập và chọn đăng các bộ nhận diện kênh đặc sắc đã được on air hoặc mới là concept proposal. Hy vọng các bạn sẽ đón nhận cũng như gửi về những bộ nhận diện mà bạn yêu thích hoặc do chính mình thực hiện. Bài viết gửi về: ideas@rgb.vn

Số đầu tiên, RGB giới thiệu các bạn bộ Branding của kênh StarWorld đã được chọn on air và kênh Style là một sản phẩm để proposal của nghệ sĩ Alejandra Lan – một graphic designer đến từ Argentina, Buenos Aires.

StarWorld

rgb_vn_channel_branding_truyen_hinh_Star_World_04

rgb_vn_channel_branding_truyen_hinh_Star_World_03

rgb_vn_channel_branding_truyen_hinh_Star_World_02

rgb_vn_channel_branding_truyen_hinh_Star_World_01

Style

rgb_vn_channel_branding_truyen_hinh_Style 50 04_2000

rgb_vn_channel_branding_truyen_hinh_Style 50 03_2000

rgb_vn_channel_branding_truyen_hinh_Style 50 02_2000

rgb_vn_channel_branding_truyen_hinh_Style 50 01_2000

KiênR – BBT RGB.vn