Food Typography tuyệt đẹp của Marmalade Bleue

Marmalade Bleue aka Danielle Evans là một nhà thiết kế chuyên về Typography. Thông qua các phác thảo, bút vẽ và nhiều thứ khác, Danielle đã đưa chúng ta vào một hành trình khám phá sự hòa trộn giữa kiểu chữ nghệ thuật và thực phẩm. Dưới đây là những tác phẩm siêu đẹp và ấn tượng của cô sử dụng các chất liệu là thực phẩm hoặc các loại gia vị, mời các bạn cùng RGB thưởng thức!

rgb_vn_typography_marmaladebleue_1

rgb_vn_typography_marmaladebleue_2

rgb_vn_typography_marmaladebleue_3

rgb_vn_typography_marmaladebleue_4

rgb_vn_typography_marmaladebleue_5

rgb_vn_typography_marmaladebleue_6

rgb_vn_typography_marmaladebleue_7

rgb_vn_typography_marmaladebleue_8

rgb_vn_typography_marmaladebleue_9

rgb_vn_typography_marmaladebleue_10

rgb_vn_typography_marmaladebleue_11

rgb_vn_typography_marmaladebleue_12

rgb_vn_typography_marmaladebleue_13

rgb_vn_typography_marmaladebleue_14

rgb_vn_typography_marmaladebleue_15

rgb_vn_typography_marmaladebleue_16

rgb_vn_typography_marmaladebleue_17

rgb_vn_typography_marmaladebleue_18

rgb_vn_typography_marmaladebleue_19

rgb_vn_typography_marmaladebleue_20

rgb_vn_food_typography_n5xgyhkv8t1sqanmmo1_1280

rgb_vn_food_typography_n5xgyhkv8t1sqanmmo1_12802

rgb_vn_food_typography_n5xgyhkv8t1sqanmmo1_128023

Xem thêm các tác phẩm khác tại đây

 

#RGB.vn