54 poster quảng cáo của Pepsi và Coke những năm 50s và 60s

Trong ngày thứ 6 hôm nay, RGB.vn sẽ giới thiệu đến các bạn những mẫu poster quảng cáo vào những năm 50s và 60s của hai đối thủ cạnh tranh hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất nước giải khát đó là Pepsi và Coke – Coca-cola.

Chiến dịch quảng cáo của Pepsi: More bounce to the Ounce (1950-1953)

null

null

 

null

The Morden Light Refreshment campaign (1954-1959)

The Socialbles campaign (1959-1961)

Now it’s Pepsi those who think young (1961-1963)

You’re in the Pepsi generation campaign (1963-1967)

 


Chiến dịch quảng cáo của Coke: Coke As Refreshment (1950-1954)

 

Almost Everyone Appreciates The Best campaign (1955-1959)

For the pause that refreshes (1960)

Things go better with Coke (1964-1967)

Một số chiến dịch quảng cáo đơn lẻ khác của Coke

RGB.vn