Design Papers – Quyển catalogue về giấy

 

DESIGN PAPERS là một cuốn catalouge về giấy được tạo ra cho công ty Europapier. Mục tiêu sản phẩm hướng tới là các chuyên gia ngành công nghiệp đồ họa. Đây là một công ty với hơn 40 năm truyền thống phân phối giấy ở hơn 13 quốc gia Châu Âu. Dự án tập trung nhiều vào chi tiết.

Creative Agency: Metaklinika design studio
Client: Europapier

RGB.vn_DesignPapers_01

RGB.vn_DesignPapers_02

 

RGB.vn_DesignPapers_03 RGB.vn_DesignPapers_04 RGB.vn_DesignPapers_05 RGB.vn_DesignPapers_06 RGB.vn_DesignPapers_07 RGB.vn_DesignPapers_08

RGB.vn_DesignPapers_09

RGB.vn_DesignPapers_10

RGB.vn_DesignPapers_11

RGB.vn_DesignPapers_12

RGB.vn_DesignPapers_13

Nguồn: Packaging Of The World | Ban biên tập RGB  
Cập nhật thông tin mới nhất tại:  Facebook Instagram