DT Phudu – bộ font chữ Việt đẹp lấy cảm hứng biển bảng 100% miễn phí từ Dương Trần

Tác giả Dương Trần vừa giới thiệu một bộ display sans-serif (5 định lượng) hỗ trợ đầy đủ Tiếng Việt và khoảng 195 ngôn ngữ khác, dựa theo tiêu chí dễ dùng, dễ tiếp cận và dễ có tính “Việt”.

Tác giả chia sẻ: “mặc dù là cảm hứng từ các chữ cái xuất hiện trên biển bảng, nhưng mình không chỉ phục dựng chúng mà cải tiến chút để hợp thời đại hơn. Bộ này được ra mắt bởi mình thấy lượng font biển bảng tự làm bởi người Việt vẫn còn ít, và cũng coi như có thêm 1 lựa chọn cho mọi người mỗi khi nghĩ chọn font gì cho các dự án. Ngoài ra, định lượng càng mỏng thì khoảng cách với kích thước càng tăng chút để font dễ đọc hơn.”

Xem full Project
Tải Font
Trang cá nhân tác giả Dương Trần

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!