Dự án minh họa “Việt Nam miền ngon”

Dự án minh họa “Việt Nam” miền ngon là một dự án cá nhân của họa sỹ trẻ Le Rin. Dự án được thực hiện bằng vẽ màu nước, ghi lại hình ảnh về các món ăn tuyệt vời của Việt Nam trên khắp 3 miền. RGB mời bạn xem bộ tranh tuyệt vời này nhé !

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn

Gửi RGB.vn