Dự án Typo “We Don’t Work – We Play” của Max Kuwertz và Yanik Balzer

Hôm nay RGB sẽ giới thiệu đến các bạn dự án “We Don’t Work – We Play“. Dự án là sự kết hợp giữa nghệ sỹ Max KuwertzYanik Balzer, họ sẽ tập trung thể hiện cụm từ “We Don’t Work – We Play”với nhiều cách khác nhau và tùy sự sáng tạo của từng người và sau đó dự án sẽ được tổ chức thành một buổi triển lãm riêng của nhóm.

RGB_vn_we_dont_work#1

RGB_vn_we_dont_work#2

RGB_vn_we_dont_work#3

RGB_vn_we_dont_work#4

RGB_vn_we_dont_work#5

RGB_vn_we_dont_work#6

RGB_vn_we_dont_work#7

RGB_vn_we_dont_work#8

RGB_vn_we_dont_work#9

RGB_vn_we_dont_work#10

RGB_vn_we_dont_work#11

RGB_vn_we_dont_work#12

RGB_vn_we_dont_work#13
Xem thêm về Yanik Balzer tại: Behance.net/yanikbalzer
Max Kuwertz tại: Behance.net/kuwertz

RGB sưu tầm | Biên tập: Tuấn Aries